Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

 
 
 
 
Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας  Γιαντσούδη Δ. - Ζέας Χ.
 
 
 

Ατομική ψυχοθεραπεία ενηλίκων

 
Η ατομική ψυχοθεραπεία ενηλίκων είναι ίσως και η πιο διαδεδομένη μορφή θεραπείας. Ο θεραπευόμενος και ο θεραπευτής εισέρχονται σε μία πρόσωπο με πρόσωπο αλληλεπίδραση με αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας επαγγελματικής σχέσης που στόχος είναι να παρέχει αποδοχή, εμπιστοσύνη και κατανόηση. Μέσω της σχέσης αυτής και των αξιών της, ο θεραπευόμενος διεισδύει στα βαθύτερα αίτια των συναισθημάτων, των συμπεριφορών και του τρόπου που σχετίζεται με τους σημαντικούς άλλους στην καθημερινότητα του και
 
 
 
 
επιφέρουν σημαντικό επίπεδο δυσφορίας και δυσλειτουργικότητας στη ζωή του.
Οι πρώιμες εμπειρίες και τα βιώματα του παρελθόντος συνθέτουν ένα περίπλοκο και εξαιρετικά μοναδικό για τον καθένα μοτίβο κατανόησης του κόσμου που μας περιβάλλει και επηρεάζει τον τρόπο που αλληλεπιδρούμε και επικοινωνούμε με τους γύρω μας στο παρόν. Στόχος της θεραπευτικής σχέσης είναι η κατανόηση του μοτίβου αυτού, η ενόραση, η αυτογνωσία, σημαντικά εργαλεία για να μπορεί ο θεραπευόμενος να επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο θα ζήσει στο μέλλον.
 
 


 
 
 
Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας  Γιαντσούδη Δ. - Ζέας Χ.
 
 
 

Ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων

 
Η ψυχοθεραπεία των παιδιών διαφέρει πολύ από αυτήν των ενηλίκων καθώς τα παιδιά χρησιμοποιούν διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας, η οποία μπορεί να είναι τόσο λεκτική, όσο και μη λεκτική. Για αυτό το λόγο το παιχνίδι είναι σημαντικό εργαλείο της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας, ως κύριο μέσο έκφρασης των παιδιών. Μέσα από συμβολικό και δημιουργικό παιχνίδι, ο θεραπευτής και το παιδί δημιουργούν
 
 
 
 
μια σχέση εμπιστοσύνης και ασφάλειας προκειμένου το παιδί να εκφράσει τις δυσκολίες που βιώνει, να υποστηριχθεί σε ψυχοκοινωνικό επίπεδο και να του προσφερθεί η κατάλληλη καθοδήγηση για την διερεύνηση και την επίλυση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει. Μερικές από τις δυσκολίες αυτές μπορεί να είναι δυσκολίες στη σχολική προσαρμογή, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, προβλήματα συμπεριφοράς, επιθετικότητα, άγχος αποχωρισμού, απώλεια, αυτοεκτίμηση, φοβίες, διαζύγιο, ασθένεια, αλλά και δυσκολίες που μπορεί να σχετίζονται με αναπηρία, ειδικές μαθησιακές και αναπτυξιακές διαταραχές.
Όσον αφορά την εφηβεία, καθώς αυτή αποτελεί ένα μεταβατικό στάδιο ανάμεσα στην παιδική ηλικία και την ενηλικίωση, η ψυχοθεραπευτική διαδικασία που ακολουθείται με τους εφήβους αντλεί στοιχεία τόσο από την ψυχοθεραπεία παιδιών όσο και από την ψυχοθεραπεία ενηλίκων και ο θεραπευτής προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε εφήβου. Καθώς η εφηβεία αποτελεί ένα αναπτυξιακό στάδιο σωματικών και ψυχικών αλλαγών αλλά και κρίσεων, οι έφηβοι μπορεί να αναζητήσουν υποστήριξη σχετικά με θέματα που αφορούν την έκφραση θυμού και θλίψης, το άγχος και τη σχολική απόδοση, προβλήματα στις σχέσεις με τους γονείς και τους φίλους, την προσαρμογή, τη σεξουαλικότητα, πράξεις αυτοτραυματισμού, αντικοινωνική συμπεριφορά, διατροφικές διαταραχές κ.α.
Τόσο στην ψυχοθεραπεία παιδιών, όσο και στη ψυχοθεραπεία εφήβων, η παρουσία και η συνεργασία των κηδεμόνων είναι πολύ σημαντική για την εξέλιξή της. Η ψυχοθεραπεία είναι μια δύσκολη διαδικασία διερεύνησης και εξέλιξης του εαυτού και ο ανήλικος πρέπει να καταφεύγει σε αυτήν όχι γιατί η συμπεριφορά και τα συναισθήματά του αντιμετωπίζονται σαν πρόβλημα, αλλά ως σύμπτωμα δυσλειτουργικών αλληλεπιδράσεων μέσα στο οικογενειακό, κοινωνικό και σχολικό σύστημα στο οποίο μεγαλώνει. Ως εκ τούτου, η συζήτηση με τον θεραπευτή και η συμβουλευτική των γονέων, αλλά και άλλων μελών της οικογένειας είτε μεμονωμένα είτε σαν σύνολο είναι πολλές φορές απαραίτητη.
 
 


 
 
 
Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας  Γιαντσούδη Δ. - Ζέας Χ.
 
 
 

Συμβουλευτική γονέων

 
Η γονεϊκότητα είναι μια δύσκολη, συνεχής και απαιτητική πρόκληση που καλείται να βγάλει εις πέρας ένας άνθρωπος. Είναι ένα βίωμα δυνατό, ένας πολύπλευρος ρόλος, που επιφέρει συναισθηματικές και σωματικές αλλαγές, μια σημαντική καμπή στο συνεχές της ζωής, η οποία απαιτεί προσαρμογή και ανθεκτικότητα. Η μητρότητα και η πατρότητα, είναι για τον γονιό ένας μεγεθυντικός φακός για τα δύσκολα βιώματα, τις εμπειρίες και τα ανεπεξέργαστα συναισθήματα της παιδικής του ηλικίας και των δικών του σχέσεων με τους γονείς του.
 
 
 
 
Μέσα σε αυτήν την εξαιρετικά μοναδική και δύσκολη εμπειρία ο γονιός μπορεί να χρειαστεί την ψυχική υποστήριξη για να αντιμετωπίσει δυσκολίες σχετικές με τη λοχεία, την προσαρμογή του παιδιού σε περιόδους αλλαγών και κρίσεων (σχολείο, διαζύγιο, πένθος, ασθένεια, αναπηρία κ.α.), δυσκολίες στην επικοινωνία και στη σχέση του με το παιδί, συναισθηματικές δυσκολίες του ίδιου και του παιδιού του. Η συμβουλευτική των γονέων μπορεί να εντάσσεται στο πλαίσιο της ψυχοθεραπείας παιδιών και εφήβων, αλλά μπορεί να είναι και ατομική χωρίς την επαφή του θεραπευτή με το παιδί. Επίσης μπορεί να αφορά τον έναν ή και τους δύο γονείς.
 
 


 
 
 
Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας  Γιαντσούδη Δ. - Ζέας Χ.
 
 
 

Ψυχοθεραπεία ζεύγους

 
Όταν δύο άνθρωποι έρχονται κοντά, παντρεύονται ή συζούν με στόχο μια κοινή πορεία στη ζωή έρχονται κοντά δύο τελείως διαφορετικοί κόσμοι. Ο καθένας από τους δύο συντρόφους φέρνει στη σχέση ένα δικό του σύστημα βιωμάτων και πεποιθήσεων, αποτέλεσμα χρόνιων αλληλεπιδράσεων και εμπειριών με τον δικό τους κοινωνικό και οικογενειακό περίγυρο. Ως εκ τούτου οι δυο αυτοί διαφορετικοί κόσμοι μοιράζονται κοινά που πιθανώς τους έφεραν εξαρχής κοντά, αλλά συγχρόνως συγκρούονται και έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους. Οι συγκρούσεις αυτές για το ζευγάρι μπορεί να γίνουν ακόμα πιο έντονες σε περιόδους αλλαγών και κρίσεων της καθημερινής ζωής με αποτέλεσμα τη συνεχή δυσφορία και συχνά την ανάγκη επαναδιαπραγμάτευσης της σχέσης τους.
Ο θεραπευτής επιχειρεί τα δύο μέλη αυτής της σχέσης να βιώσουν εξίσου εμπιστοσύνη και ασφάλεια στο πλαίσιο της θεραπείας, ώστε να ακουστούν ισότιμα και να προσφέρουν ο ένας στον άλλο μια ενόραση στον δικό τους κόσμο. Στόχος της ενόρασης αυτής είναι να παρέχει κατανόηση και ενσυναίσθηση για τα δύο μέλη της θεραπείας, ώστε στη συνέχεια να διερευνήσουν και να αποφασίσουν ελεύθερα και από κοινού τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσουν στη σχέση τους.
 
 
 
 
 


 
 
 
Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας  Γιαντσούδη Δ. - Ζέας Χ.
 
 
 

Online ψυχοθεραπεία

 
Οι online θεραπείες συστήνονται μόνο εφόσον η φυσική παρουσία του θεραπευόμενου δεν είναι δυνατή, λόγω διαμονής του σε άλλη πόλη ή χώρα, συνεχών ταξιδιών, ασθένειας ή σωματικής κατάστασης που δεν επιτρέπει την μετακίνηση, και πραγματοποιούνται μέσω της δωρεάν εφαρμογής του skype. Κατά την online ψυχοθεραπεία ισχύουν οι ίδιες συνθήκες απορρήτου και το πλαίσιο που υφίσταται στην ατομική ψυχοθεραπεία. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι αν και η online ψυχοθεραπεία παρέχει πρακτικά οφέλη, δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι υποκαθιστά πλήρως την δια ζώσης ψυχοθεραπεία, αλλά μάλλον παρέχει μια λύση
 
 
 
 
για ψυχική υποστήριξη εκεί που δεν είναι διαθέσιμη η βοήθεια με άλλον τρόπο ή αποτελεί συνέχεια μιας ήδη υπάρχουσας φυσικής επαφής που για πρακτικούς λόγους διακόπτεται.