Ο χώρος μας

 
 
Ο χώρος στον οποίο εξελίσσεται η ψυχοθεραπευτική διαδικασία δεν είναι ιατρείο, ούτε και χώρος σπιτιού. Είναι ένας χώρος μοναδικός, που μπορεί να ''κρατήσει'' και να ''αντέξει'' οποιοδήποτε συναίσθημα, επιθυμία, όνειρο και βίωμα.

Ένας χώρος όπου συναντιούνται η ενέργεια και οι σκέψεις θεραπευτή και θεραπευόμενου με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός σταθερού και ασφαλούς πλαισίου εξέλιξης για τον δεύτερο. Ένας χώρος που επιτρέπει την απελευθερωτική έκφραση συναισθημάτων και παρέχει αποδοχή και κατανόηση.